TFP Shoot

shoot in mijn studio 2-5-2017
Angel
Studio shoot 2-5-2017
Angel

TFP contract

 

uittreksel

MODELLEN CONTRACT

 

 Ondergetekenden, verder te noemen fotograaf, visagist/stylist en model, verklaren door middel van hun handtekening akkoord te gaan met de tekst en inhoud van deze overeenkomst. Het model zal poseren voor de fotograaf, en de fotograaf zal foto's maken van het model op:

 

Datum/tijd:  

 

Plaats:

 

De overeengekomen poseer categorie(ën) is/zijn:

 

[   ] Portret, Fashion

 

[   ] Glamour

 

[   ] Lingerie, Badmode

 

[   ] Buiten Shoot

 

[    ] Studio

 

[    ] Boudoir

 

De overeengekomen beloningswijze van het model is:

 

[   ] TFP

 

[   ] Korting

 

[   ] Betaald      

 

 Het model krijgt de foto's als digitale bestanden binnen een maand via internet toegestuurd.

 

Totaal 10 stuks in overleg met model.

 

 Alleen foto's die door de fotograaf zijn toegestaan voor publicatie, mogen worden gebruikt!

 

Alle partijen mogen deze foto's op hun website, in hun portfolio en voor persoonlijke promotie doeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Commercieel gebruik door één van de partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partijen.

 

Model en visagist/stylist moeten bij gebruik van de foto's de naam van de fotograaf als maker van de foto en houder van het copyright vermelden. Het is niet toegestaan iets aan de foto's te veranderen. Het portretrecht berust bij het model. De fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.

Bij minderjarigheid begeleider of ouder verplicht aanwezig op set of locatie

 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Via de mail kun je het volledige contract opvragen 

                                                       Voor vragen en of speciale wensen mail vrijblijvend naar info@geryfotografie.nl